Numerologie

Řecký matematik a filozof Pythagoras se zabýval číselnou soustavu a chápal čísla jako základ světa, základ všeho, co je.

Čísla vašeho data narození velmi vypovídají o vaší osobnosti a životní cestě. Vyprávějí nám příběh a ukazují nám, proč jsme takoví, jací jsme.

Díky výkladu svých životních čísel můžete lépe poznat sami sebe. Uvědomíte si, jaké schopnosti a potenciál ve vás dřímají a zároveň lépe porozumíte výzvám, kterými jste si již prošli a které vás čekají. Díky numerologii máme v rukou skvělý pracovní nástroj, který nám ukazuje řešení a podpoří nás v našich vztazích, partnerství, kariéře, zdraví a aktuálních životních tématech.

Blokády

Je pro vás obtížné zpracovat to, co jste zažili?
Vrací se vám na mysl stále stejná myšlenka, stejná věta?
Točíte se hodně kolem stejného starého tématu, i když se jím už nechcete zabývat? 
Máte plány nebo sny, ale neodvažujete se je uskutečnit?
 
Možná se jedná o blokádu, která může vyvolat pocity, jako např:
 
  • opuštěnost, beznaděj, zranitelnost, zlomené srdce
  • ztráta kontroly, obavy, nervozita, zoufalství, strach ze selhání 
  • smutek, odmítnutí, zármutek, tvrdohlavost, lítost, sklíčenost
  • vina, hněv, vztek, nerozhodnost, frustrace, nenávist
  • strach, bázlivost, obviňování, vnitřní konflikt, nedostatek síly
  • závist, žárlivost, ponížení, pýcha, přehnané požadavky, stud
Tyto zaseknuté emoce nám brání v pohybu vpřed, ovlivňují naši pohodu a zpomalují náš vývoj. Pokud se nám podaří lépe porozumět souvislostem, zpracovat je nebo je zcela rozpustit, zažíváme větší svobodu a můžeme si lépe užívat života. Radost, klid, láska, důvěra a také odvaha zkusit něco nového mají v našem životě opět své místo.
cs_CZCS